aknagy irodak 1

Nagy & Nagy

Sieť advokátskej kancelárie Nagy & Nagy poskytuje právne služby na najvyššej úrovni domácim aj zahraničným klientom v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Kombinácia viac než 30 ročnej advokátskej praxe a profesionálnych skúseností s kreativitou a moderným právnym zmýšľaním predstavuje jedinečnú vlastnosť našej kancelárie. V rámci výkonu advokácie spolupracujeme s viacerými zahraničnými advokátskymi kanceláriami z rôznych krajín sveta.

Prostredníctvom jedinečného technického riešenia –  platformy Legisly je naším cieľom urobiť právo zrozumiteľným a dostupným pre každého a poskytovať právne služby 21. storočia. Týmto inovatívnym spôsobom vieme spoločne dosiahnuť, aby komunikácia advokáta s klientom bola rýchla, efektívna a komfortná, bez ohľadu na čas a miesto poskytnutia služby.

Tešíme sa na spoluprácu!

zakladatelia

dr. Tóth Levente

doktor Levente Tóth

Zakladateľ

Levente bol podnikateľom už počas univerzitných rokov, ako aj výskumom praktických problémov právnickej profesie. Po víťazstve v najprestížnejšej národnej akademickej študentskej súťaži sa rozhodol riešiť budúcnosť právnickej profesie, ako aj budúcnosť profesie. Levente od roku 2014 vyučuje civilné procesné právo na Právnickej fakulte Univerzity Eötvösa Loránda. Po univerzitných rokoch sa popri akademickom živote začal v roku 2010 venovať aj podnikateľskej činnosti. Právnická profesia v Legisly je 21. vidí výzvy 21. storočia a výzvy technologických zmien.

dr. Tallár Ákos

doktor Ákos Tallár

Zakladateľ

Dr. Ákos Tallár, advokát advokátskej kancelárie Giró Szász és Társai. Absolvoval summa cum laude v roku 2016 na Právnickej fakulte Univerzity Eötvösa Loránda, potom je kandidátom na právnika v Oppenheim Law Firm a doktorandom na doktorandskej škole ELTE ÁJK. Je bývalým členom predstavenstva Budapešťskej advokátskej komory, bývalým predsedom a podpredsedom Študentskej samosprávy ELTE ÁJK.

Keczán Pál

Pál Keczán

Zakladateľ

Je podpredsedom Inštruktorského krúžku ELTE ÁJK a Študentskej samosprávy zodpovedný za doterajšie podujatia. Štúdium práva prerušil, keď sa rozhodol, že chce pracovať v oblasti obchodného manažmentu a brandingu. Odvtedy znovu rozbehol najdlhšie trvajúce podujatie hlavného mesta v hlavnom meste, Budapešťský právnický ples založený v roku 1832, ktorý ako prvý v odbore získal kvalifikáciu Magyar Brands. Tento rok je to už piaty rok, čo spolu s bratom Mátém odštartovali svoje bežecké súťaže, z ktorých je Tihany polmaratón najväčšou súťažou v krajine s nezávislou základňou sociálnych sietí. Ich polmaratón Szigliget získal prvú špeciálnu cenu za športový marketing od Maďarskej marketingovej asociácie a ich séria päťkrát získala aj Diamantovú cenu (2017-2018-2019-2020-2021). Medzitým sa so svojou dielňou befutoerem.hu stali lídrami na trhu v dizajne a výrobe unikátnych medailí. Ich séria virtuálnych výziev, Europe Run, spustená na začiatku pandémie, motivovala 10 000 bežcov z 28 krajín za 10 mesiacov, čím sa stali prvými medzinárodnými bežeckými pretekmi v Maďarsku. Študenti BCE, ktorí pracujú v niekoľkých nezávislých oblastiach, ich spoločnosť založená v roku 2016 má hodnotenie „AA“ podľa najznámejšieho európskeho systému hodnotenia spoločností. Domnieva sa, že kľúčom k úspechu Legisly je možnosť zobraziť právnu službu v spotrebnom koši. 

Keczán Máté

Máté Keczán

Zakladateľ

Máté od Bowman and Becker Kft. je zakladateľ a spolumajiteľ s desiatkami rokov skúseností v oblasti IT, digitálneho obsahu a prevádzky. Máté je obsahový manažér v Legisly inhouse a vykonáva činnosti kontroly IT.

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda

Giró Szász a advokátska kancelária pridružených spoločností

Poskytovateľ právnych služieb

Právne služby dostupné prostredníctvom webovej stránky je možné získať u Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda (sídlo: 1126 Budapešť, Kiss János altábornagy utca 23 1/1., Evidenčné číslo: 240, DIČ: 28335078-2-43, Číslo účtu 11100908-28335078-35000008 ) alebo jej spoločníka. Advokátska kancelária v rámci služby platformy využíva technické podmienky modernej právnej služby od Legisly Solutions Kft.

Legálne ako poskytovateľ obsahu

Keď premýšľame o tom, ako funguje Legisly , nemyslíme len na riešenie problémov, ale aj na ich predchádzanie. V časti Legisly Blog – Right 1 minute sa budeme stručne a priamo zaoberať všeobecnými témami , ako napríklad či je mučenie trestné , ako funguje likvidácia a ďalšie. Mali by ste si to tiež pozrieť alebo navštíviť naše kanály: YouTube , Instragram , TikTok , Facebook .